Karakterberegner.dk er lavet med det formål, at hjælpe elever på de danske gymnasier med at udregne deres eksamensgennemsnit.  Da denne udregning ikke er helt simpel, fordi fagene ofte vægter forskelligt. Udregningen af gennemsnittet kan i dag udføres med en gennemsnits beregner, og det er disse du finder her på siden.

På siden finder du gennemsnits beregner til  det almene handelsgymnasium (STX), handelsgynmasium (HHX), teknisk gymnasium (HTX) og højere forberedelseeksamen (HF).


Du finder den gennemsnits beregner du skal bruge ved at vælge den i menuen øverst under beregnere. På disse undersider finder du også svar på ofte stillede spørgsmål om eksamensgennemsnit og eksaminer. På siden adgangskrav finder du information vedrørende optagelse på videregående uddannelser.