Det grundlæggende adgangskrav på alle videregående uddannelser er, at man besidder en bestået studentereksamen, hvilket betyder, at du har bestået en htx, hhx, hf, stx eller en anden adgangsgivende uddannelse med karaktergennemsnit på minimum 02. Udover dette grundlæggende krav kan der på de enkelte videregående uddannelser være yderligere specifikke adgangskrav, som du skal opfylde.
For overskuelighedens skyld har vi valgt dele disse specifikke adgangskrav op i 3 kategorier:Fag på bestemte niveauer

En stor del af de danske videregående uddannelser kræver , at du bestået nogle på bestemte fag på nogle bestemte niveauer. Eksempelvis kræver de fleste ingeniør-uddannelser, at du har haft matematik på A niveau.  Det er derfor vigtigt, at du gør dig bekendt med hvilke fag og niveauer, der kræves på uddannelse du har tænkt dig at vælge. Niveaukravene til de forskellige uddannelser kan du finde på universiteternes hjemmesider, samt på uddannelsesguiden.dk

En anden ting der er vigtig er at du sikre dig er at du har bestået de fag, som den enkelte uddannelse kræver, at du har.  Eksempelvis kræver de fleste danske videregående uddannelser, at du har bestået det faget dansk A.  Et fag er bestået, når at gennemsnittet af de afsluttende års-karakterer og eventuelle eksaminer er 02 eller derover. (Det har ingen betydning om du dumper fx. skriftlig dansk, så længe du har bestået samlet.)

Eksempler:
00 i skriftlig matematik A årskarakter
00 i mundtligt matematik A årskarakter
7 i skriftlig matematik A (Eneste matematik eksamen trukken)
00+00+7/3 = 2,333 = Bestået

02 i mundtligt dansk A årskarakter
02 i skriftligt dansk A årskarakter
02 i skriftlig dansk eksamen
00 i mundtlig dansk eksamen
02+02+02+00/4 = 1,5 = Dumpet

Hvis du dumper et fag,  mangler et fag, eller en opgradering til et højere niveau er der mulighed for at tage et suppleringskursus i sommerferien som lynkursus,  eller som et enkelt fag. Du kan læse mere om dette her.

1 / 2