HHX Gennemsnits beregner

 

Anvendelse af gennemsnits beregner

For at beregne dit gennemsnit skal du indsætte dine årskarakterer ind i den ene kolonne, og dine eksamenskarakterer ind i den anden kolonne i det downloadede excel dokument. (Husk at vælg faget på det rigtige niveau – A, B eller C niveau).
Herefter kan du se det udregnede gennemsnit i den lilla kolonne. (Afhænger af antallet af A-fag)

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke fag er obligatoriske på HHX?

På HHX har du typisk mellem 12 og 15 fag. Minimum 4 af disse fag skal være på a-niveau, minimum 3 på B-niveau.
Du vælger selv en del af fagene, men her er en tabel over fag du skal have på minimum det niveau, som står nedenfor:

Obligatoriske fag
– Dansk A
– Engelsk A
– Et 2.fremmed sprog B
– Samtidshistorie B
– Erhvervsret C
– Afsætning B
– Virksomhedsøkonomi B
– Internationaløkonomi B
– Matematik C
– Samfundsfag C
– Erhvervscase
– DIO (Det internationale forløb)

 

Hvor mange eksaminer skal jeg op i på HHX?

På HHX skal udtrækkes der 8 eksaminer og udover disse skal du aflægge studieretningsprojekt. I dine A-niveau fag kommer du desuden altid til at aflægge minimum en skriftlig eller en mundtlig prøve. Ud af disse 8 eksaminer skal du enten op i Erhvervscase (2 år) eller DIO (3 år).
(Du kan godt komme op i begge)

Typisk, men IKKE altid, er eksamener fordelt på denne måde:
1 eksamen på første år.
2 eksaminer på anden år.
5 eksaminer på tredje år. + Studieretningsprojekt.

Desuden kan du komme op i en række interne prøver. Disse tæller ikke med i dit gennemsnit!
Bemærk: Hvis du har valgt et ekstra A-fag skal du aflægge et tilsvarende ekstra antal prøver.

 

Hvilket karaktergennemsnit skal jeg have for at bestå HHX?

For at bestå HHX skal du når du sætter tallene ind i vores beregner have et gennemsnit på over 02.
Mange videregående uddannelser kræver dog højere gennemsnit. Mange videregående uddannelser kræver dog, at du har et højere gennemsnit for at blive optaget. Regler vedrørende dette kan du se her.