STX Gennemsnits beregner


Anvendelse af gennemsnits beregner

For at beregne dit gennemsnit skal du indsætte dine årskarakterer ind i den ene kolonne, og dine eksamenskarakterer ind i den anden kolonne i det downloadede excel dokument. (Husk at vælg faget på det rigtige niveau – A, B eller C niveau).Herefter kan du se det udregnede gennemsnit i den lilla kolonne. (Afhænger af antallet af A-fag)

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke fag er obligatoriske på STX?

På STX skal du have minimum 13-fag, minimum 4 af disse fag skal være på A niveau. Du vælger selv en del af fagene, men her er en tabel over fag du skal have på minimum det niveau, som står nedenfor:

Obligatoriske fag (fag du skal have)
– Dansk A
– Engelsk B
– Et 2. fremmedsprog B
– Oldtidskundskab C
– Historie A
– Samfundsfag C
– Matematik C
– Religion C
– Idræt C
– Fysik C
– AT (Almen studieforberedelse)
Desuden gælder:
Du skal afslutte et naturvidenskabeligt fag på B niveau. *
Du skal have et kunstneriske fag. *

Det naturvidenskabelige fag kan være: Biologi, fysik, naturgeografi eller kemi.
Det kunstneriske fag kan være: Billedkunst, Dramatik, musik eller mediefag.

Hvor mange eksaminer skal jeg op i på STX?

På STX udtrækkes der 8 eksaminer, og udover disse skal der aflægges et studieretningprojekt. I A-niveau fag aflægges altid minimum én skriftlig eller en mundtlig prøve.

Typisk, men IKKE altid, er eksaminerne fordelt på denne måde:
1 eksamen på første år.
2 eksaminer på anden år.
5 eksaminer på tredje år. + Studieretningprojekt.

Desuden kan du komme op i en række interne prøver. Disse tæller ikke med i dit gennemsnit!

Fagene: Almen sprogforståelse, og naturvidenskabeligt grundforløb kommer på dit eksamensbevis, men tæller ikke med i dit gennemsnit.
Bemærk desuden: Hvis du har valgt et ekstra A-fag skal du aflægge et tilsvarende ekstra antal prøver.

Hvilket karaktergennemsnit skal jeg have for at bestå min studentereksamen?

For at bestå din studentereksamen, skal du når du sætter tallene ind i vores beregner have et gennemsnit minimum 02. Mange videregående uddannelser kræver dog et højere gennemsnit. Regler vedrørende dette kan du se her.